موضوعات = احتراق
بررسی عددی اثر انبساط ناگهانی محفظه احتراق رمجت سوخت جامد روی نرخ پسروی

دوره 16، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 83-106

10.22034/jfnc.2024.417460.1359

سید ناصر حسینی تمرآباد؛ علی اکبر جمالی


مطالعه تجربی احتراق مخلوط آمونیاک-متان در محفظه احتراق میکروتوربین گازی

دوره 15، شماره 3، آبان 1401، صفحه 120-138

10.22034/jfnc.2023.386973.1341

میلاد باستانی؛ صادق تابع جماعت؛ حسین عشینی


بررسی اثرات نفوذ مولکولی و غنی سازی با هیدروژن بر شعله‌ی چرخشی طبقه‌ای

دوره 15، شماره 2، تیر 1401، صفحه 57-74

10.22034/jfnc.2022.342200.1322

امیررضا محمدپور؛ کیومرث مظاهری؛ علیرضا علی پور؛ سجاد رحیمی


مطالعه تجربی تشکیل هسته خوداشتعالی تصادفی در جت

دوره 14، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-18

10.22034/jfnc.2022.316312.1295

سعیدرضا زادسیرجان؛ صادق تابع جماعت؛ مسعود عیدی عطارزاده


مطالعه عددی رژیم‌های مختلف شعله در اسپری جریان متقابل آرام

دوره 14، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 29-46

10.22034/jfnc.2021.230030.1217

مراد هواسی؛ فتح اله امی؛ فاطمه چیتگرها


بررسی آزمایشگاهی اثر سوخت (HHO_CNG) بر عملکرد موتور پایه بنزین سوز

دوره 13، شماره 3، مهر 1399، صفحه 121-135

صمد جعفرمدار؛ پوریا مجیدی


بررسی عددی اثر سطوح مختلف ناهمگنی بر طول شعله آشفته در محفظه احتراق

دوره 13، شماره 2، تیر 1399، صفحه 73-88

سیدمحمدمهدی ثابت؛ سید عبدالمهدی هاشمی


بررسی عددی پدیده دوده در یک موتور اشتعال تراکمی

دوره 11، شماره 3، آذر 1397، صفحه 47-64

علی نصیری طوسی؛ عطیه صفایی عرشی