موضوعات = احتراق
تعداد مقالات: 18
2. مطالعه عددی رژیم‌های مختلف شعله در اسپری جریان متقابل آرام

دوره 14، شماره 1، بهار 1400، صفحه 29-46

10.22034/jfnc.2021.230030.1217

مراد هواسی؛ فتح اله امی؛ فاطمه چیتگرها


10. بررسی آزمایشگاهی اثر سوخت (HHO_CNG) بر عملکرد موتور پایه بنزین سوز

دوره 13، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 121-135

صمد جعفرمدار؛ پوریا مجیدی


11. بررسی عددی اثر سطوح مختلف ناهمگنی بر طول شعله آشفته در محفظه احتراق

دوره 13، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 73-88

سیدمحمدمهدی ثابت؛ سید عبدالمهدی هاشمی


15. بررسی عددی پدیده دوده در یک موتور اشتعال تراکمی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 47-64

علی نصیری طوسی؛ عطیه صفایی عرشی


18. بررسی عددی اثر دمای اولیه بر اشتعال در جریان بدون لایه برشی

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 101-120

مسعود عیدی عطارزاده؛ صادق تابع جماعت؛ محمد فرشچی؛ محمود مانی