اهداف و چشم انداز

انتشار نشریه علمی و پژوهشی سوخت و احتراق، بدون شک، حاصل تلاش بی‌وقفه جامعه علمی کشور در چند دهه اخیر، و نیاز به یک منبع خاص برای انتشار دستاوردهای این جامعه و برقراری یک ارتباط موثر بین فعالان این زمینه می‌باشد.
 
با توجه به وجود نشریات متعدد و با کیفیت در زمینه احتراق در دنیا، لازم است جایگاه این نشریه برای تمامی اعضای خانواده احتراقی کشور تبیین شود.
 
مهم‌ترین اهداف انجمن احتراق ایران از انتشار نشریه علمی و پژوهشی "سوخت و احتراق" عبارت اند از: 
  • انتشار آخرین دستاوردهای علمی محققان کشور در زمینه سوخت و احتراق. 
  • گسترش دانش و فناوری احتراق کشور. 
  • کمک به حل مشکلات صنعتی مرتبط با موضوع فعالیت انجمن از طریق انتشار دستاوردهای علمی و صنعتی. 
  • برقراری ارتباط علمی بین محققان دانشگاهی و صنعتی در زمینه سوخت و احتراق. 
  • کمک به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسان صنایع برای انتشار دستاوردهای علمی در یک نشریه پژوهشی به شکل صحیح و قابل قبول. 
  • کمک به محققان، به ویژه محققان جوان کشور، در تعریف یک مسئله علمی بر مبنای نیازهای کشور و سعی در حل آنها با یک روش علمی. 
  • حمایت محققان کشور در جهت پرداختن به مشکلات واقعی جامعه.