پرسش‌های متداول

پیگیری وضعیت مقاله

برای پیگیری وضعیت مقاله با شماره کاربری نویسنده مسئول وارد سامانه شوید.

مدت زمان بازنگری مقاله و درخواست تمدید مهلت بازنگری

مدت زمان بازنگری هر مقاله در ایمیل ارسالی از سوی نشریه اعلام می شود. تقاضای تمدید مهلت بازنگری را از داخل سامانه برای سردبیر ایمیل شود.

تغییر عنوان دانشگاه، موسسه مسئول، تغییرات اسامی و ...

هر نوع تغییر فقط توسط نویسنده مسئول و هنگام بازنگری انجام می شود.

ارسال فایل مقاله به ایمیل های مجله و خارج از سامانه

به هیچ وجه قابل استفاده نیست.

پیگیری دلایل رد مقاله

تنها از طریق توضیحات موجود در حساب کاربری نویسنده عهده‌دار مکاتبات صورت می‌گیرد.

جمع‌بندی نظرات داوران به چه صورت می‌باشد

جمع‌بندی نظرات داوران توسط دبیر تخصصی صورت گرفته و جمع‌بندی و تصمیم گیری نهایی توسط سردبیر انجام می‌شود.

وضعیت مقالات ارسالی در سامانه به چه نحوی تغییر می‌یابد و هر یک از عبارت‌ها مؤید چه فرآیندی است

برای اطلاع از فرآیند بررسی مقالات، به قسمت (اطلاعات نشریه – فرآیند پذیرش مقالات) مراجعه نمایید.

تجدید نظر داوری

تجدید نظر در داوری انجام نمی‌شود. ولی با ارسال مجدد مقاله و اعمال اصلاحات و شرح اصلاحات در فایل جداگانه، مقاله مجدداً داوری می‌شود.

مقاله مروری

تنها از نویسنده‌ای پذیرفته می‌شود که قبلاً حداقل 5 مقاله ISI در مورد همان موضوع منتشر کرده باشد و در مقاله مروری خود به آن‌ها استناد نماید.

شرایط نویسنده عهده‌دار مکاتبات

نویسنده عهده‌دار مکاتبات بایستی از ایمیل سازمان یا دانشگاه متبوع استفاده نماید.

حذف مقاله از سامانه

با ارسال ایمیل از داخل سامانه توسط نویسنده عهده‌دار مکاتبات صورت می‌گیرد.

مشکل در آپلود فایل‌ها در سامانه مجله: آیا امکان ارسال از طریق ایمیل وجود دارد

فایل‌های ارسالی خارج از سامانه ترتیب اثر داده نمی‌شود.

ارسال دوباره مقالاتی که قبلاً یک و یا حتی دوبار رد گردیده اند

رد شدن مقاله حسب نظر داوران لزوما به معنی مردود بودن مقاله از لحاظ علمی نیست. مجله از دریافت مجدد مقالات رد شده به شرط اعلام تغییرات مقاله در فایل جداگانه (توضیح به سردبیر) استقبال می‌نماید.

مشکل تکراری بودن عنوان مقاله در ارسال مجدد

با ایجاد تفاوت اندک در عنوان مشکل رفع می‌شود.

مراحل ویراستاری

ویراستاری‌ها به ترتیب شامل ویراستاری انگلیسی/ ادبی و فنی می‌باشد و جابجا شدن مقاله در این فرآیند بیانگر تغییرات ایجاد شده توسط ویراستاران می‌باشد.

ترتیب نویسندگان

ترتیب نویسندگان بایستی در مقاله و سامانه بارگذاری مقاله یکسان باشد.

اصلاح دانشگاه یا سازمان مربوط به نویسنده عهده‌دار مکاتبات

توسط اپراتورهای سیستم قابل اجرا نیست، در مراحل بازنگری نسبت به اصلاح اقدام نمایید.

تغییر در مقاله (اعم از ایرادات تایپی، علمی، استنادی و ...)

تغییرات به هیچ وجه توسط مسئولان سیستم صورت نمی‌گیرد و بایستی در فرصت‌های بازنگری و یا نظایر آن توسط نویسنده عهده‌دار مکاتبات صورت گیرد.

متوسط زمان داوری مقالات

در شناسه شماره‌های چاپ شده در سامانه مجله مشاهده نمایید.

آیا هزینه ای برای چاپ مقاله دریافت می کنید؟

در حال حاضر هزینه ای دریافت نمی کند.