نویسنده = کیومرث مظاهری
بررسی اثرات نفوذ مولکولی و غنی سازی با هیدروژن بر شعله‌ی چرخشی طبقه‌ای

دوره 15، شماره 2، تیر 1401، صفحه 57-74

10.22034/jfnc.2022.342200.1322

امیررضا محمدپور؛ کیومرث مظاهری؛ علیرضا علی پور؛ سجاد رحیمی


بررسی اثر عدد چرخش و بازچرخش گازهای خروجی از دودکش در شبیه‌سازی عددی مشعل‌ دوگانه‌سوز نیروگاهی رایج

دوره 10، شماره 1، تیر 1396، صفحه 25-45

احسان محمدیان اصفهانی؛ کیومرث مظاهری؛ هادی پاسدار شهری


بررسی تأثیر مکانیزم ‌شیمیایی در پیش‌بینی آلاینده NOxبا روش کاهش انتخابی غیرکاتالیستی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 61-77

مسعود شفا؛ کیومرث مظاهری؛ علیرضا علی‌پور


بهبود شرایط کارکرد کوره دوار ذوب آلومینیوم با استفاده از شبیه‏ سازی عددی

دوره 7، شماره 2، تیر 1393، صفحه 1-15

مجتبی رحیم‏ پور؛ کیومرث مظاهری؛ سید حسین سیدین


مطالعه عددی گذار از جت شعله آشفته به تراک در لوله‌ای با یک مانع

دوره 6، شماره 2، تیر 1392

سبحان امامی کوپائی؛ کیومرث مظاهری؛ علی شمعونی پور