دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، تیر 1391 (10) 
بررسی تأثیر بیودیزل روغن پسماند و خاک رنگبر بر عملکرد و آلایندگی موتور دیزل

نوید پوروثوقی؛ علی‏محمد نیکبخت؛ صمد جعفرمدار؛ میثم طباطبائی؛ سید امیرحسین گلی؛ علی‏اکبر حبیب‏نیا؛ محسن پاکزاد