بررسی تأثیر بیودیزل روغن پسماند و خاک رنگبر بر عملکرد و آلایندگی موتور دیزل

نویسندگان

چکیده

در چند سال اخیر، محققان مطالعات زیادی در مورد بیودیزل به ­عنوان سوختی تجدیدپذیر و جایگزین سوخت دیزل انجام داده‏ اند و تأثیر آن بر روی عملکرد و آلایندگی موتورهای اشتعال تراکمی مطالعه شده است، اما تاکنون کاربرد بیودیزل، به ­دلیل هزینۀ بالاتر، در مقایسه با دیزل محدود شده است. بیودیزل از منابع بیولوژیکی (روغن‏های گیاهی و حیوانی) تولید می‏ شود. به ­دلیل قیمت بالای روغن تازه، محققان در پی منابع ارزان ­قیمت و غیرخوراکی برای تولید بیودیزل ­اند. در این تحقیق، از روغن خاک رنگبر، که از پالایش روغن‏های خوراکی در کارخانه‏ های روغن‏ کشی حاصل می‏ شود، بیودیزل خاک رنگبر تهیه شد. نمونه بیودیزل تهیه­ شده و بیودیزل حاصل از روغن پسماند در مقایسه با سوخت دیزل در موتور دیزل مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج برای شرایط عملکرد موتور در بیشینه گشتاور نشان داد که در دور پایین موتور (rpm1600) هر دو سوخت بیودیزل باعث کاهش 12/5 درصدی انتشار دوده و افزایش 6/4 درصدی آلاینده NOx نسبت به دیزل شدند. در بیشینه سرعت (rpm2800)، بیودیزل روغن خاک رنگبر تأثیر مثبتی روی مصرف سوخت ویژه نسبت به دیزل داشته و در بار کامل مصرف سوخت ویژه کمتری نسبت به دیزل دارد. از طرف دیگر، این سوخت بازده حرارتی ترمزی را نیز بهبود داده و در بار کامل و سرعت rpm2800 تقریباً 3/6 درصد در مقایسه با دیزل افزایش بازده نشان می‏دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی تأثیر بیودیزل روغن پسماند و خاک رنگبر بر عملکرد و آلایندگی موتور دیزل

نویسندگان [English]

 • نوید پوروثوقی
 • علی‏محمد نیکبخت
 • صمد جعفرمدار
 • میثم طباطبائی
 • سید امیرحسین گلی
 • علی‏اکبر حبیب‏نیا
 • محسن پاکزاد
چکیده [English]

در چند سال اخیر، محققان مطالعات زیادی در مورد بیودیزل به ­عنوان سوختی تجدیدپذیر و جایگزین سوخت دیزل انجام داده‏ اند و تأثیر آن بر روی عملکرد و آلایندگی موتورهای اشتعال تراکمی مطالعه شده است، اما تاکنون کاربرد بیودیزل، به ­دلیل هزینۀ بالاتر، در مقایسه با دیزل محدود شده است. بیودیزل از منابع بیولوژیکی (روغن‏های گیاهی و حیوانی) تولید می‏ شود. به ­دلیل قیمت بالای روغن تازه، محققان در پی منابع ارزان ­قیمت و غیرخوراکی برای تولید بیودیزل ­اند. در این تحقیق، از روغن خاک رنگبر، که از پالایش روغن‏های خوراکی در کارخانه‏ های روغن‏ کشی حاصل می‏ شود، بیودیزل خاک رنگبر تهیه شد. نمونه بیودیزل تهیه­ شده و بیودیزل حاصل از روغن پسماند در مقایسه با سوخت دیزل در موتور دیزل مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج برای شرایط عملکرد موتور در بیشینه گشتاور نشان داد که در دور پایین موتور (rpm1600) هر دو سوخت بیودیزل باعث کاهش 12/5 درصدی انتشار دوده و افزایش 6/4 درصدی آلاینده NOx نسبت به دیزل شدند. در بیشینه سرعت (rpm2800)، بیودیزل روغن خاک رنگبر تأثیر مثبتی روی مصرف سوخت ویژه نسبت به دیزل داشته و در بار کامل مصرف سوخت ویژه کمتری نسبت به دیزل دارد. از طرف دیگر، این سوخت بازده حرارتی ترمزی را نیز بهبود داده و در بار کامل و سرعت rpm2800 تقریباً 3/6 درصد در مقایسه با دیزل افزایش بازده نشان می‏دهد. .

کلیدواژه‌ها [English]

 • روغن خاک رنگبر
 • بیودیزل
 • روغن پسماند
 • مشخصه‏ های عملکرد موتور
 • آلایندگی موتور