سنتز نانوکاتالیست NiMo/F-Al2O3 به ­روش تلقیح و اصلاح ­شده با فلوئور جهت استفاده در گوگردزدایی از سوخت­ های هیدروکربنی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی سهند

چکیده

در این تحقیق، نانوکاتالیست­ NiMo/F-Al2O3 به ­روش تلقیح و با غلظت ­های متفاوت فلوئور برای حذف تیوفن از سوخت­ های هیدروکربنی سنتز شد. خواص فیزیکی- شیمیایی نانوکاتالیست­ های سنتزی توسط روش­ های آنالیز دستگاهی XRD، FESEM، BET و FTIR مورد بررسی قرار گرفت. نانوکاتالیست حاوی مقدار بهینه فلوئور (1 درصد وزنی) خواص ساختاری و سطحی مطلوب ­تری نسبت به نانوکاتالیست بدون فلوئور از خود نشان­ داد. افزایش فلوئور باعث افزایش سطح ویژه نانوکاتالیست و کاهش اندازه ذرات نانوکاتالیست شد. ارزیابی عملکرد نانوکاتالیست­ های سنتزی نشان ­دهنده قابلیت کاهش تیوفن از سوخت­ های هیدروکربنی به کمتر از ppm100 است. این امر به ­دلیل سطح مخصوص و خواص منحصر به فرد ساختاری این نانوکاتالیست است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

سنتز نانوکاتالیست NiMo/F-Al2O3 به ­روش تلقیح و اصلاح ­شده با فلوئور جهت استفاده در گوگردزدایی از سوخت­ های هیدروکربنی

نویسندگان [English]

  • میترا ابراهیمی نژاد
  • محمد حقیقی
چکیده [English]

در این تحقیق، نانوکاتالیست­ NiMo/F-Al2O3 به ­روش تلقیح و با غلظت ­های متفاوت فلوئور برای حذف تیوفن از سوخت­ های هیدروکربنی سنتز شد. خواص فیزیکی- شیمیایی نانوکاتالیست­ های سنتزی توسط روش­ های آنالیز دستگاهی XRD، FESEM، BET و FTIR مورد بررسی قرار گرفت. نانوکاتالیست حاوی مقدار بهینه فلوئور (1 درصد وزنی) خواص ساختاری و سطحی مطلوب ­تری نسبت به نانوکاتالیست بدون فلوئور از خود نشان­ داد. افزایش فلوئور باعث افزایش سطح ویژه نانوکاتالیست و کاهش اندازه ذرات نانوکاتالیست شد. ارزیابی عملکرد نانوکاتالیست­ های سنتزی نشان ­دهنده قابلیت کاهش تیوفن از سوخت­ های هیدروکربنی به کمتر از ppm100 است. این امر به ­دلیل سطح مخصوص و خواص منحصر به فرد ساختاری این نانوکاتالیست است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • NiMo/Al2O3
  • گوگردزدایی
  • فلوئور
  • خواص ساختاری