کلیدواژه‌ها = سوخت دیزل
تاثیر اتانول به عنوان افزودنی سوخت بیودیزل در عملکرد و آلایندگی موتور دیزل دوگانه سوز

دوره 15، شماره 3، آبان 1401، صفحه 139-164

10.22034/jfnc.2023.384795.1337

سینا فیض اله زاده اردبیلی؛ بهمن نجفی؛ امیر هاشمی نژاد


مقایسه­ اسپری سرد دیزل خالص و مخلوط دیزل- ایزوپروپیل الکل با استفاده از شبیه‌سازی عددی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1387

محسن دوازده امامی؛ سعید خردمند؛ مسعود حکیم داوود