دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 21، بهمن 1396 
تولید بیودیزل از روغن ضایعات ماهی به کمک ترکیب همزن مکانیکی و ریزموج

صفحه 1-14

ندا یاری؛ مصطفی مصطفایی؛ لیلا ندرلو؛ سید محمد صفی الدین اردبیلی


پیش‌بینی آلاینده CO در یک محفظه احتراق توربین گاز به کمک مدل احتراقی نرخ محدود اضمحلال گردابه

صفحه 33-49

محمد شهسواری؛ محمدعلی سرودی؛ موسی یزدانی؛ سارا منتظری نژاد؛ یوسف باقری