بررسی اثر دما بر اشتعال فواره متان-هوا با استفاده از روش شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی هوافضا، آزمایشگاه احتراق و توربولانس

3 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی هوافضا

4 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا

چکیده

هدف در این مقاله مطالعه پدیده اشتعال و نحوه گسترش شعله در فواره متان-هواست. این کار با استفاده از نرم‌افزار متن‌باز اپن­ فوم و روش شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ تراکم‌پذیر، مدل احتراقی شعله ضخیم­ شده و به­ صورت سه­ بعدی انجام شده است. جرقه به­ صورت افزودن مصنوعی آنتالپی در معادله انرژی مدل‌سازی شده است. شبیه‌سازی‌های فواره هوا و فواره سرد متان بیانگر عملکرد مناسب کد و تنظیمات مربوطه در پیش‌بینی میدان آشفته حاکم بر جریان است. پس از آن فرایند اشتعال و انتشار شعله شبیه‌سازی شده که نتایج اعتبارسنجی مناسب ارزیابی شده است. با استفاده از معیار دمای شعله، مسیر انتشار جبهه احتراق تعیین شده و سینتیک انتشار بررسی شده است. در نهایت، بررسی اثر دمای اولیه میدان بر فرایند اشتعال بیانگر آن است که ارتفاع شعله، فاصله لبه شعله از محور و سرعت انتشار جبهه شعله با دما تغییر می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Effects of Temperature on Ignition of Methane-air Jet using LES Method

نویسندگان [English]

  • Masoud Eidi Attarzadeh 1
  • sadegh Tabejamaat 2
  • Mahmoud Mani 3
  • Mohammad Farshchi 4
1 Amirkabir University of Technology
2 Amirkabir University of Technology
3 Amirkabir University of Technology
4 Sharif University of Technology
چکیده [English]

Spar ignition in turbulent methane-air jet is studied by a compressible 3D Large Eddy Simulation in OpenFOAM code. The thicened flame model with the one-step chemical mechanism is used for methane combustion. The spar is modeled by artificial enthalpy source in energy equation at the spar location. The validation of the calculations is performed using the experimental results of the turbulent jet of airflow and non reacting mixing of methane jet. The ignition phenomenon and flame propagation are investigated in details for different conditions of initial jet temperature. The results show that the flame propagation speed, the flame lift-off and the flame distance to the axis change with changing the initial temperature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simulation (LES)
  • Ignition
  • Circular jet
  • Thicened flame
  • Numerical combustion