پیش ­بینی خاموشی رقیق در یک موتور توربینی با استفاده از پارامتر بارگذاری

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر / مجتمع دانشگاهی هوافضا

چکیده

در تحقیق حاضر، برای پیش ­بینی محدوده خاموشی رقیق، روشی جدید براساس ترکیب شبیه­ سازی عددی و نتایج تجربی در یک محفظه احتراق حلقوی مقیاس شده، که دو چرخاننده محوری دارد، ارائه شده است که مبتنی بر پارامتر بارگذاری است. برای محاسبه این پارامتر، با استفاده از نرم­ افزار فلوئنت دو روش ارائه شد که در روش اول فقط بحث انتقال اجزاء مطرح شده و در روش دوم اتمیزاسیون و تبخیر سوخت نیز لحاظ شد تا نتایج دقیق­تری حاصل شود. در تحلیل عددی، مدل اغتشاشی مورد استفاده  بوده و روش حل سه ­بعدی، به ­صورت سرد (بدون مدلسازی احتراق) و در شرایط پایا انجام شده است. در نهایت، نتایج این دو روش و همچنین، کد مبتنی بر مدل نیمه ­تجربی با نتایج تجربی مقایسه شد که خطای روش اول و دوم شبیه­ سازی عددی برای پیش ­بینی محدوده خاموشی رقیق به ­ترتیب 11/48 و 1/86 درصد و براساس روش نیمه­ تجربی 46/73 درصد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lean Blowout Prediction in a Turbine Engine by using Loading Parameter

نویسندگان [English]

  • ehsan behzad
  • jamasb pirkandi
  • mehdi jahromi
  • mostafa mahmoodi
چکیده [English]

In the current paper a new approach is provided for prediction of Lean blow out, based on combining cold flow numerical simulations with test results in a particular combustion chamber based on loading parameter. Two approaches are presented to calculate these parameters using Ansys Fluent software. In the first method, only the species transport motif and in second method, the evaporation and atomization of kerosene fuel have been implicated to achieve more accurate results. Finally, the results of these two methods and also a code based on semi-empirical model were compared with experimental results. The errors of the semi-empirical code, first and second numerical methods were obtained as 46.73, 11.48 and 1.86, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lean blow out prediction
  • Semi-empirical correlations
  • numerical simulation
  • Combustion chamber