تاثیر نانوذرات اکسید منیزیم بر تجزیه گرمایی آمونیوم پرکلرات

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، تجزیه گرمایی نانوکامپوزیت‌های حاوی آمونیوم پرکلرات و نانوذرات اکسید منیزیم (MgO) تجاری بررسی شده است. مشخصات نانوذرات MgO با روش‌های مشخصه‌یابی XRD و TEM بررسی شده است، که این آنالیزها متوسط اندازه این نانوذرات را به ­ترتیب 24 و nm20 نشان می‌دهند. همچنین، تصویر آنالیز TEM نشان می‌دهد که نانوذرات MgO دارای شکل چندوجهی ­اند. به­ علاوه، خواص کاتالیزوری نانوذرات MgO بر تجزیه گرمایی آمونیوم پرکلرات (AP) با آنالیزهای گرمایی DSC و TGA بررسی شده، که نتایج نشان می‌دهند دماهای تجزیه گرمایی AP در حضور 1، 2، 3 و 4 درصد وزنی از نانوذرات MgO به ­ترتیب 102/42، 110/52، 116/47 وC˚121/96 کاهش پیدا می‌کنند. همچنین، نتایج دلالت بر این دارند که گرمای تجزیه حاصل از AP در حضور 1، 2، 3 و 4 درصد وزنی از نانوذرات MgO به­ ترتیب 420/64، 637/18، 647/69 و J/g 821/33 افزایش پیدا می‌کنند. پارامترهای سینتیکی AP و AP حاوی کاتالیزورها با استفاده از روش برازش مدل ارزیابی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of MgONanoparticle on Thermal Decomposition of Ammonium Perchlorate

نویسندگان [English]

  • اسماعیل ایومن
  • مرجان تحریری
  • محسن بداغی
  • حمید یوسفی‌نژاد
چکیده [English]

This work is on the thermal decomposition of ammonium perchlorate activated by addition of commercialMagnesium oxide (MgO) nanoparticles. MgO nanoparticles were characterized by X-ray Diffraction (XRD) and Transition Electron Microscope (TEM) which shows an average nanoparticles diameter of 24 and 20nm, respectively. Also, TEM image shows that the MgO nanoparticles have a polyhedral shape. Furthermore, the catalytic properties of the MgOnanoparticleson the thermal decomposition of ammonium perchlorate (AP) were evaluated by Thermo-Gravimetric Analysisand Differential Scanning Calorimeter(TGA/DSC). This method showed in presence of 1, 2, 3 and 4 wt% of MgOnanoparticles,the thermal decomposition temperature of AP decreased by 102.42, 110.52, 116.47 and 121.96C, respectively. Also, results imply that theheat decomposition of AP was increased by 420.64, 637.18, 647.69 and 821.33J/g in the presence of 1, 2, 3 and 4 wt% of MgOnanoparticles, respectively. The kinetics of the thermal decomposition of AP and catalyzed AP have also been evaluated using model fitting method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MgONanoparticles
  • Ammonium Perchlorate
  • Thermal decomposition
  • Thermal analysis