تأثیر زمان آغاز پاشش بنزین روی تغییرات سیکلی، آلاینده‌های HC و CO در حالت نیم بار ترکیب سوز بنزین- گاز طبیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشجو دکترا در دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

سیستم سوخت‌رسانی و اختلاط مناسب سوخت و هوا از چالش‌های مهم در موتورهای اشتعال جرقه‌ای است. به دلیل اتمیزه شدن سوخت پاششی توسط انژکتور، تعیین بهترین موقعیت آغاز پاشش سوخت نقش مهمی را روی عملکرد موتور دارد. در پژوهش حاضر از یک موتور تک سیلندر پژوهشی با قابلیت تنظیم زمان­بندی جرقه، موقعیت آغاز پاشش و طول پاشش سوخت که به سیستم­ های سوخت ­رسانی پاشش راه­گاهی بنزین و گاز طبیعی مجهز شده، در سرعت 1800 دور بر دقیقه و نسبت تراکم 11 استفاده شد. در حالت نیم ­بار، طول پاشش سوخت ­ها و نسبت جرمی آنها و سرعت موتور ثابت نگه­ داشته شد و زاویه آغاز پاشش با گام º45 میل­لنگ در اثنای چرخه موتور تغییر داده شد. به ازای هر تنظیم زاویه­ ی آغاز پاشش سوخت فشار سیلندر 400 چرخه متوالی و آلاینده­ های HC و CO در حالت نیم بار ترکیب سوز داده‌برداری شد. نتایج حاصله نشان می­دهد که با حفظ طول پاشش سوخت­ها مقدار آلاینده ­های خروجی با تغییر زاویه­ ی آغاز پاشش هر سوخت تغییر می ­کند و تغییرات آلاینده ­ها در حالت تغییر زاویه­ ی آغاز پاشش بنزین نسبت به سوخت گاز طبیعی بیشتر است، همچنین آوانس بهینه­ ی جرقه در حالت تمام بار نسبت به نیم بار تفاوت 9 درجه ­ای را نشان می ­دهد. همچنین از تغییرات انحراف معیار و ضریب تغییرات (COV) فشار موثر متوسط اندیکه (imep) ملاحظه شد که بیشترین مقدار آن‌ها وقتی است که زمان آغاز پاشش بنزین در °15 میل­لنگ بعد از نقطه مرگ بالای تنفسی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of start timing of gasoline injection on cyclic variations,, HC and CO pollutants in part load of dual fuel gasoline-natural gas mode

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Abdi Aghdam 1
 • Majid Ataie 2
 • Hosein Kamali Gollo 3
1 Faculty of Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Iran
2 PhD student in University of Mohaghegh Ardabili
3 MSc student in University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

Fuel system and proper fuel-air mixing are important challenges in spark ignition engines. Due to time consuming fuel atomization process, determining the best start position for fuel injection is vital in engine performance. In the present work, a single-cylinder research engine equipped with a fuel injection system for gasoline and natural gas, with the ability to adjust spark timing and start of injection positions was used at 1800 RPM and a compression ratio of 11. At a fixed fuel ratio of dual mode, the result showed 9o crank-angle difference between optimum spark advanced of full-load and half-load. At half-load fuel injection period, fuel mass fractions and engine speed were fixed and crank-angle position of start of injection (SOI) was varied along a cycle by a 45o crank-angle step. For each adjusted fuel SOI position, in-cylinder pressure of 400 successive cycles and related HC and CO emissions were collected. The obtained results showed that the emissions were changed by varying SOI position of each fuel fixing fuel injection periods. The emitted gas changes were significant for gasoline SOI variation in compared with those of natural gas. Also, from changes of standard deviation and coefficient of variation of indicated mean effective pressure, it was observed that their highest values occur when gasoline SOI is 15o crank-angle after induction top center.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Spark ignition engine
 • Fuel injection timing
 • Gasoline
 • Natural gas
 • Dual-fuel mixture
 1. Abdi Aghdam, M. Bashi, “Experimental study of the effect of gasoline injection start position on cyclic variation of a single cylinder research SI engine,” Modares Mechanical Engineering, Vol. 14, No. 12, 2014, pp. 35-42. (in Persian)
 2. Li, C. M. Gong, Y. Su, H. L. Dou, and X. J. Liu, “Effect of injection and ignition timings on performance and emissions from a spark-ignition engine fueled with methanol,” Fuel,Vol. 89, 2010, pp. 3919-3925.
 3. Rostampour and A. Safaei Arshi, “Numerical investigation of the effect of APFI concept on some combustion characteristics of Turbo-Charged SI engine,” Fuel and Combustion, Iran, October 2018.(in Persian)
 4. Shibata, T. Mizobuchi, M. Iwamuro, A. Koda and H. Omura, “New spray concept development for dual injection system”, SAE Technical Paper, No. 2017-01-0835.
 5. Abdi Aghdam, A. Yahak and M. Ataee Tarzanagh, “Investigation of the effect of complete mixing into each cylinder using a skip fuel Technique on the parameters of a single-cylinder in gas mode,” 10th International Conference on Internal Combustion Engines and Oil, Tehran, Iran, February 2018.(in Persian)
 6. Suwanchotchoung, and J. W. Williamson, “The effect of fuel manifold injection and injection timing on performance and emissions for a spark ignition engine,” SAE Technical Paper, No. 2003-32-0023.
 7. Sahoo and D. K. Srivastava, “Effect of injection timing on combustion and IMEP variation of a bi‐fuel compressed natural gas SI engine,” Environmental Progress & Sustainable Energy, Vol. 40, 2021, e13694.
 8. Pipitone and G. Genchi, “Experimental Determination of Liquefied Petroleum Gas-Gasoline Mixtures Knock Resistance,” Journal of Engineering for Gas Turbines, Vol. 139, 2014, 121502 (7 pages).
 9. A. Rahim and N. Rosli Abdullah, “Effect of alcohol-gasoline blends (ethanol) on performance and emission of SI engine,” ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol. 11, NO. 20, 2016, PP.11898-11901.
 10. Yu, Z. Guo, L. He, W. Dong, P. Sun, W. Shi, Y. Du and F. He, “Effect of gasoline/n-butanol blends on gaseous and particle emissions from an SI direct injection engine,” Fuel, Vol. 229, 2018, PP. 1-10.
 11. Baral and R. Raine, “Knock in a spark ignition engine fuelled with gasoline-kerosene blends,” SAE Technical Paper, No. 2008-01-2417.
 12. M.V. Sagar and A. K. Agarwal, “Knocking behavior and emission characteristics of a port fuel injected hydrogen enriched compressed natural gas fueled spark ignition engine,” Applied Thermal Engineering, Vol.141, 2018, PP. 42-50.
 13. Abdi Aghdam, M. Ghanbari and M. Ataee Tarzanagh, “Determining the optimal spark timing in a combustion mode (gasoline-natural gas) in a single-cylinder research engine,” 10th International Conference on Internal Combustion Engines and Oil, Tehran, Iran, February 2018.(in Persian)
 14. R. Behrad, E. Abdi Aghdam and H. Ghaebi, “Experimental study of knocking phenomenon in different gasoline–natural gas combinations with gasoline as the predominant fuel in a SI engine,” Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Vol.139, No. 4, 2020, pp. 2489-2497.
 15. K. Yekani, E. Abdi Aghdam and F. Sadegh Moghanlo, “Experimental study of The Performance and e xhaust gas emissions Response of A Spark Ignition Engine to Adding Natural Gas to Gasoline in CR= 11,” International Journal of Industrial Mathematics, Vol.11, No. 4, 2019, pp. 307-317.
 16. Abdi Aghdam and M. Sarabi, “Experimental analysis of in-cylinder combustion characteristics and exhaust gas emissions of gasoline–natural gas dual-fuel combinations in a SI engine,” Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Vol. 139, No. 5, 2020, pp.3165-3178.
 17. Farooq and D.V. Kumar, “Experimental Study on Performance, Emissions and Combustion Characteristics of PFI Spark Ignition Engine Fueled with E30 Equivalent Binary and Ternary GEM Blends,” INCAS Bulletin, Vol. 12, 2020, pp. 101-112
 18. Ramasamy, C. Y. Goh, K. Kadirgama, F. Benedict, M. M. Noor, G. Najafi and A. P. Carlucci, “Engine performance, exhaust emission and combustion analysis of a 4-stroke spark ignited engine using dual fuel injection,” Fuel, VOL. 207, 2017, pp. 719-728.
 19. Singh, K. Morganti and R. Dibble, “Dual-fuel operation of gasoline and natural gas in a turbocharged engine,” Fuel, Vol. 237, 2019, pp. 694-706.
 20. Abdi Aghdam and M. Sarabi, “Calibration of Gasoline-NG Dual-Fuel SI Engine Injectors and Comparison of the Performance and Emission of a Dual-Fuel and Single Fuel Cases,” Journal of Mechanical Engineering, Vol. 52, 2022, pp. 109-117. (in Persian)