نویسنده = محسن دوازده امامی
شبیه سازی احتراق مدفون در محیط متخلخل به روش FGM

دوره 10، شماره 3، بهمن 1396، صفحه 79-92

حسین َعطوف؛ محسن دوازده امامی


شبیه­ سازی شعله­ نفوذی متان/ هیدورژن با استفاده از مدل‌های احتراقی فلیملت پایا و ناپایا

دوره 8، شماره 2، تیر 1394، صفحه 71-84

فاطمه چیتگرها؛ محسن دوازده امامی؛ محمد فرشچی


بررسی تجربی فرایند برگشت شعله در محیط متخلخل دو­لایه‌ای

دوره 5، شماره 1، فروردین 1391

محسن دوازده‌امامی؛ حسین عطوف؛ محمدرضا رضایی بخش


مقایسه­ اسپری سرد دیزل خالص و مخلوط دیزل- ایزوپروپیل الکل با استفاده از شبیه‌سازی عددی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1387

محسن دوازده امامی؛ سعید خردمند؛ مسعود حکیم داوود