بررسی عددی اثر تغییر زاویه مشعل­ها بر پدیده احتراق در دیگ بخار یک نیروگاه منتخب

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، اثر تغییر زاویه مشعل­ های دیگ بخار بر روی متغیر­های جریان گازی و فرایند احتراق به صورت عددی بررسی شده است. بدین منظور دیگ بخار نیروگاه 320 مگاواتی بندرعباس با ابعاد واقعی در نرم ­افزار فلوئنت شبیه­ سازی شده است و معادلات سه بعدی انتقال تکانه، انرژی و گونه­ های شرکت­ کننده در واکنش احتراق در فضای محاسباتی به طور کامل حل شده ­اند. اثر آشفتگی بر جریان سیال و احتراق به ­ترتیب با استفاده از مدل­های ε-kاستاندارد و اتلاف گردابه درنظر گرفته شده است و برای منظورکردن اثر انتقال حرارت تشعشع مدلP1 به ­کار رفته است. متغیرهای احتراق و جریان سیال برای زوایای مختلف مشعل­ ها محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده­ اند. نتایج نشان می­دهد که تغییر زاویه مشعل­ ها راه­کار مناسبی برای کنترل شعله­ ها و دمای قسمت­ های مختلف دیگ بخار و درنتیجه کاهش آلاینده­ ها و محافظت از اجزای داخلی دیگ بخار است. نتایج به ­دست آمده در این تحقیق با نتایج منتشرشده مقایسه شده و رفتار قابل قبولی را نشان می­ دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی عددی اثر تغییر زاویه مشعل­ها بر پدیده احتراق در دیگ بخار یک نیروگاه منتخب

نویسندگان [English]

  • حمید معصومی
  • حمید آب روشن
چکیده [English]

در این مقاله، اثر تغییر زاویه مشعل­ های دیگ بخار بر روی متغیر­های جریان گازی و فرایند احتراق به صورت عددی بررسی شده است. بدین منظور دیگ بخار نیروگاه 320 مگاواتی بندرعباس با ابعاد واقعی در نرم ­افزار فلوئنت شبیه­ سازی شده است و معادلات سه بعدی انتقال تکانه، انرژی و گونه­ های شرکت­ کننده در واکنش احتراق در فضای محاسباتی به طور کامل حل شده ­اند. اثر آشفتگی بر جریان سیال و احتراق به ­ترتیب با استفاده از مدل­های ε-kاستاندارد و اتلاف گردابه درنظر گرفته شده است و برای منظورکردن اثر انتقال حرارت تشعشع مدلP1 به ­کار رفته است. متغیرهای احتراق و جریان سیال برای زوایای مختلف مشعل­ ها محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده­ اند. نتایج نشان می­دهد که تغییر زاویه مشعل­ ها راه­کار مناسبی برای کنترل شعله­ ها و دمای قسمت­ های مختلف دیگ بخار و درنتیجه کاهش آلاینده­ ها و محافظت از اجزای داخلی دیگ بخار است. نتایج به ­دست آمده در این تحقیق با نتایج منتشرشده مقایسه شده و رفتار قابل قبولی را نشان می­ دهد. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • احتراق
  • زاویه مشعل
  • شبیه­ سازی عددی
  • کوره