موضوعات = کاتالیست، سینتیک ، راکتور
تعداد مقالات: 3
3. حذف آلاینده دی اکسید گوگرد از گازهای احتراق از طریق واکنش کاتالیستی و تبدیل آن به گوگرد

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 79-92

سید ابراهیم موسوی؛ حسن پهلوانزاده؛ مسعود خانی؛ حبیب آل ابراعیم؛ عباس مظفری