موضوعات = کاتالیست، سینتیک ، راکتور
تعداد مقالات: 5
2. سنتز زئولیت مزو حفره Y با استفاده از پیروفیلایت به عنوان منبع Si و Al به منظور استفاده در فرآیند تولید بنزین و دیزل از روغن سنگین

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 50-66

عرفان آقایی؛ میترا ابراهیمی نژاد؛ رضا خوشبین؛ رامین کریم زاده؛ سمیرا مریدی؛ حمیدرضا گودینی؛ الیور گورکه


5. حذف آلاینده دی اکسید گوگرد از گازهای احتراق از طریق واکنش کاتالیستی و تبدیل آن به گوگرد

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 79-92

سید ابراهیم موسوی؛ حسن پهلوانزاده؛ مسعود خانی؛ حبیب آل ابراعیم؛ عباس مظفری