همانگونه که اطلاع دارید اولین شماره‌ نشریه علمی پژوهشی انجمن احتراق ایران با عنوان "سوخت و احتراق" در سال ۱۳۸۷ به صورت دوفصلنامه منتشر شد.

اکنون مفتخریم که انتشار منظم این نشریه به صورت فصلنامه از مهرماه سال 1396 را به اطلاع جامعه علمی کشور به خصوص متخصصین سوخت و احتراق برسانیم. این نشریه با مدیر مسئولی دکتر کیومرث مظاهری و سردبیری دکتر محمدحسن سعیدی، با امتیاز علمی- پژوهشی منتشر می ­شود. بدینوسیله از کلیه پژوهشگرانی که در زمینه سوخت و احتراق فعالیت دارند تقاضا می­‌شود با ارسال مقالات کیفی خود مسئولین این نشریه را برای انتشار یک نشریه وزین علمی- پژوهشی یاری نمایند.

لازم به ذکر است که این سایت مجله سوخت و احتراق جدید راه اندازی شده و تمام تلاش مسئولین این مجله بر آن خواهد بود تا داوری مقالات در کمترین زمان ممکن انجام شده و مقالات کیفی چاپ شوند. از همه بزرگواران تقاضا می شود با معرفی داوران متخصص و ارسال پیشنهادات سازنده خود به آدرس ایمیل مجله      mail@jfnc.ir، icijournal@yahoo.com))، ما را در این راستا کمک نمایند.

 

 مهم‌ترین اهداف انجمن احتراق ایران از انتشار نشریه علمی و پژوهشی "سوخت و احتراق" عبارت اند از:

  • انتشار آخرین دستاوردهای علمی محققان کشور در زمینه سوخت و احتراق. 
  • گسترش دانش و فناوری احتراق کشور. 
  • کمک به حل مشکلات صنعتی مرتبط با موضوع فعالیت انجمن از طریق انتشار دستاوردهای علمی و صنعتی. 
  • برقراری ارتباط علمی بین محققان دانشگاهی و صنعتی در زمینه سوخت و احتراق. 
  • کمک به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسان صنایع برای انتشار دستاوردهای علمی در یک نشریه پژوهشی به شکل صحیح و قابل قبول. 
  • کمک به محققان، به ویژه محققان جوان کشور، در تعریف یک مسئله علمی بر مبنای نیازهای کشور و سعی در حل آنها با یک روش علمی. 
  • حمایت محققان کشور در جهت پرداختن به مشکلات واقعی جامعه.
شماره جاری: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 34، بهار 1400 

4. پیرولیز ضایعات لیگنوسلولزی گیاه نی (Arundo donax) در یک راکتور بستر ثابت تحت اتمسفر دی اکسیدکربن

صفحه 61-72

10.22034/jfnc.2021.273013.1267

مهرشاد نظرپور؛ علی اصغر تاتاری؛ حمیدرضا شفائی؛ احمد تقی زاده علی سرایی؛ محیا خلاقی


6. بررسی تبخیر اکسید کننده پاشش شده از انژکتور فشاری – پیچشی در محفظه احتراق در شرایط فشار پایین

صفحه 95-116

10.22034/jfnc.2021.250402.1248

محمدرضا مراد؛ روزبه خداوردیان؛ محمدرضا جهان نما؛ علیرضا رمضانی؛ آزاده کبریایی


ابر واژگان