بررسی تاثیر تقویت کننده بور روی خواص ساختاری نانوکاتالیست NiMo بر پایه گِل قرمز سنتزی به روش تلقیح جهت استفاده در فرایند هیدروکراکینگ و هیدرودی-سولفوریزاسیون برش‌های نفتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تربیت مدرس دانشکده شیمی

چکیده

در این مقاله نانوکاتالیست NiMo بر پایه ماده زائد گِل قرمز با درصدهای متفاوتی از تقویت‌کننده بور، با استفاده از روش تلقیح سنتز شده است. برای بررسی خواص فیزیکی و ساختاری این نانوکاتالیست­ها از آنالیزهای XRD، XRF، BET، FESEM و FTIR استفاده شده است. نتایج به­دست­آمده نشان‌دهنده حذف بخش اعظم سدیم و کلسیم موجود در گِل قرمز، که باعث مستعد شدن آن به کلوخه­شدن می­شوند، افزایش سطح ویژه و کاهش اندازه ذرات آن و رسیدن به مقیاس نانو درنتیجه انجام فرایند فعال‌سازی است. همچنین تقویت‌کننده بور باعث توزیع یکنواخت ذرات روی سطح پایه، افزایش فاز فعال و کاهش تشکیل اسپینل نیکل در کاتالیست می­شود. نتایج حاصل از بررسی فعالیت نانوکاتالیست­های تهیه­شده در فرایندهای هیدروکراکینگ و هیدرودی­سولفوریزاسیون نشان­دهنده این است که خاصیت اسیدی ایجادشده توسط تقویت‌کننده بور باعث می­شود که محصول حاصل از فرایند هیدروکراکینگ حاوی مقدار بالاتری برش کروسین و بنزین باشد و در مقابل مقدار برش­های سنگین کاهش می­یابد. به‌علاوه، نانوکاتالیست حاوی مقدار بهینه بور (%8/. وزنی) می­تواند میزان ترکیبات گوگرددار در محصول نهایی را به مقدار قابل‌توجهی کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات