نویسنده = فرزاد بازدیدی طهرانی
بررسی اثر سازوکار شیمیایی شعله بر مشخصه‌های احتراقی در یک محفظه احتراق مدل توربین گاز

دوره 9، شماره 2، آذر 1395، صفحه 71-94

فرزاد بازدیدی تهرانی؛ سجاد میرزایی؛ محمد صادق عابدی نژاد


تحلیل تأثیر توزیع هوای متغیر بر جریان واکنشی محفظه احتراق مدل توربین گاز

دوره 8، شماره 2، تیر 1394، صفحه 13-32

فرزاد بازدیدی طهرانی؛ حسین یزدانی احمد آبادی؛ محمد صادق عابدی نژاد