کلیدواژه‌ها = شعله پیش مخلوط
تعداد مقالات: 2
1. شبیه سازی احتراق مدفون در محیط متخلخل به روش FGM

دوره 10، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 79-92

حسین َعطوف؛ محسن دوازده امامی