کلیدواژه‌ها = فرمالدهید
تعداد مقالات: 2
1. توصیف احتراق اشتعال تراکمی کنترل واکنشی با گونه‌های مهم تولید و مصرف شده

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 49-61

ایرج غفرانی؛ مصطفی محبی؛ مسعود ریحانیان؛ وحید حسینی