بررسی تاثیر تقویت کننده بور روی خواص ساختاری نانوکاتالیست NiMo بر پایه گِل قرمز سنتزی به روش تلقیح جهت استفاده در فرایند هیدروکراکینگ و هیدرودی-سولفوریزاسیون برش‌های نفتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تربیت مدرس دانشکده شیمی

چکیده

در این مقاله نانوکاتالیست NiMo بر پایه ماده زائد گِل قرمز با درصدهای متفاوتی از تقویت‌کننده بور، با استفاده از روش تلقیح سنتز شده است. برای بررسی خواص فیزیکی و ساختاری این نانوکاتالیست­ها از آنالیزهای XRD، XRF، BET، FESEM و FTIR استفاده شده است. نتایج به­دست­آمده نشان‌دهنده حذف بخش اعظم سدیم و کلسیم موجود در گِل قرمز، که باعث مستعد شدن آن به کلوخه­شدن می­شوند، افزایش سطح ویژه و کاهش اندازه ذرات آن و رسیدن به مقیاس نانو درنتیجه انجام فرایند فعال‌سازی است. همچنین تقویت‌کننده بور باعث توزیع یکنواخت ذرات روی سطح پایه، افزایش فاز فعال و کاهش تشکیل اسپینل نیکل در کاتالیست می­شود. نتایج حاصل از بررسی فعالیت نانوکاتالیست­های تهیه­شده در فرایندهای هیدروکراکینگ و هیدرودی­سولفوریزاسیون نشان­دهنده این است که خاصیت اسیدی ایجادشده توسط تقویت‌کننده بور باعث می­شود که محصول حاصل از فرایند هیدروکراکینگ حاوی مقدار بالاتری برش کروسین و بنزین باشد و در مقابل مقدار برش­های سنگین کاهش می­یابد. به‌علاوه، نانوکاتالیست حاوی مقدار بهینه بور (%8/. وزنی) می­تواند میزان ترکیبات گوگرددار در محصول نهایی را به مقدار قابل‌توجهی کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effect of Boron Promoter on Structural Properties of NiMo Nanocatalyst supported on Red Mud synthesized by Impregnation Method for Hydrocracking and Hydrodesulfurization of Oil Cuts

نویسندگان [English]

  • میترا ابراهیمی نژاد 1
  • Ramin Karimzadeh 2
1 Tarbiat Modares University
2 Tarbiat Modares University
چکیده [English]

In this paper, NiMo nanocatalysts supported on waste material red mud with various amounts of boron promoter were synthesized via impregnation method and their catalytic activity were tested in hydrodesulfurization and hydrocracking processes. The prepared nanocatalysts were characterized using XRD, XRF, FESEM, BET and FTIR analysis. The results obtained by the analysis related to activation red mud confirmed that activation process significantly decreases amounts of Ca and Na in the red mud and increases its specific surface area. FESEM images confirmed the formation of nanoparticles with an average particle size of 18.45 nm. Techniques employed in NiMo/B-ARM nanocatalysts characterization revealed that boron addition resulted in uniform dispersion of particles on the support surface, an increase in the active phase and a decrease in the formation of Ni spineless. The catalytic activity of nanocatalysts in the hydrocracking process showed that with the addition of boron, liquid products obtained in the process contained higher amounts of kerosene and gasoline and lower amounts of heavy cuts. In addition, hydrodesulfurization performance measurements showed that NiMo/B-ARM with 0.8 wt.% boron had the best catalytic activity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • NiMo nanocatalyst
  • Red Mud
  • Boron
  • Hydrocracking
  • Hydrodesulfurization