بررسی تجربی پارامترهای عملکردی یک انژکتور پیچشی تک‌پایه

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در این پژوهش، پارامترهای عملکردی یک انژکتور پیچشی، به‌عنوان تابعی از اعداد رینولدز و وبر، مطالعه شده‌ است. زاویه پاشش انژکتور، طول شکست صفحه مایع و ضریب تخلیه انژکتور، ازجمله پارامترهایی ­اند که به­ منظور شناخت رفتار انژکتور، بررسی شده‌ و تغییرات آن‌ها به ­صورت تابعی از اعداد رینولدز و وبر بیان شده‌اند. در نهایت نیز، نتایج به­ دست آمده با نتایج مدل‌هایی نظیر مدل لیسا (LISA) مقایسه و ارزیابی شده‌اند. انژکتور مورد استفاده در این پژوهش، یک انژکتور پیچشی تک‌پایه ساده بوده و از آب به‌عنوان سیال عامل استفاده شده است. شرایط انجام تمامی آزمایش­ها شرایط استاندارد اتمسفریک بوده ‌است. تصویربرداری از میدان پاشش با استفاده از روش سایه­ نگاری انجام شده است. نتایج آزمایش­ها نشان می­ دهد که در رینولدز 104×3، رژیم پاشش انژکتور از رژیم قطره‌چکانی به رژیم اتمیزاسیون تغییر یافته و با افزایش بیشتر رینولدز تا حد 104×3/7، رژیم کاملا توسعه‌یافته پاشش (که مخروط پاشش کامل می‌شود) حاکم می‌شود. همچنین، نتایج نشان می‌دهند که طول شکست صفحه مایع با عبارت  We-0.5Re0.6 به­ صورت خطی متناسب است. از طرفی، با افزایش رینولدز، زاویه پاشش انژکتور ابتدا افزایش یافته و با افزایش بیشتر رینولدز، تقریبا ثابت می‌شود.

کلیدواژه‌ها