دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، فروردین 1387 (1) 
بررسی آلاینده ­های یک موتور اشتعال جرقه ­ای با استفاده از گازول

مصطفی کیانی ده کیانی؛ برات قبادیان؛ هادی رحیمی؛ غلامحسن نجفی