موضوعات = تولید سوخت
پیرولیز ضایعات لیگنوسلولزی گیاه نی (Arundo donax) در یک راکتور بستر ثابت تحت اتمسفر دی اکسیدکربن

دوره 14، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 61-72

10.22034/jfnc.2021.273013.1267

مهرشاد نظرپور؛ علی اصغر تاتاری؛ حمیدرضا شفائی؛ احمد تقی زاده علی سرایی؛ محیا خلاقی


بررسی و ارزیابی خواص دی‌الکتریک بیودیزل کرچک با استفاده از امواج مایکروویو

دوره 12، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-12

10.22034/jfnc.2019.87991

محمد زارعین؛ محمدهادی خوش تقاضا؛ حسین عامری مهابادی


بهینه سازی فرآیند تولید بیودیزل از روغن کلزای غیرخوراکی با استفاده از روش سطح پاسخ

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-13

سارا الماسی؛ غلامحسن نجفی؛ برات قبادیان


پیش بینی و بهینه سازی برخی ویژگی های بیودیزل پالم با استفاده از خواص دی الکتریک به روش سطح پاسخ

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 15-27

محمد زارعین؛ محمدهادی خوش تقاضا؛ برات قبادیان؛ حسین عامری مهابادی


مدل سازی و بررسی پارامترهای تولید بیودیزل از هسته خرما به کمک روش های مرسوم، ماکروویو و فراصوت

دوره 11، شماره 3، آذر 1397، صفحه 29-46

حسنین عبدالرحمن کریم اللامی؛ محمد طبسی زاده؛ عبدالعلی فرزاد؛ عباس روحانی