موضوعات = انتقال حرارت- انتقال جرم
تحلیل تجربی انتقال حرارت در مشعل متخلخل خانگی

دوره 14، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 85-99

10.22034/jfnc.2022.330590.1303

حسین سلطانیان؛ محمد ضابطیان طرقی؛ مهدی معرفت


بررسی تبخیر اکسید کننده پاشش شده از انژکتور فشاری – پیچشی در محفظه احتراق در شرایط فشار پایین

دوره 14، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 95-116

10.22034/jfnc.2021.250402.1248

محمدرضا مراد؛ روزبه خداوردیان؛ محمدرضا جهان نما؛ علیرضا رمضانی؛ آزاده کبریایی


تبخیر گذرای قطره دوجزئی در دما و فشار زیاد

دوره 13، شماره 3، مهر 1399، صفحه 81-99

مهنا مرادی؛ حجت قاسمی


مطالعه عددی خنک‌کاری فیلمی در یک رانشگر فضایی

دوره 13، شماره 2، تیر 1399، صفحه 1-24

10.22034/jfnc.2020.109376

امیر مردانی؛ امیر آقابیگی؛ محمدرضا معدنی؛ علیرضا رمضانی