موضوعات = فناوریهای نو در احتراق
بررسی تجربی خواص احتراق نانوسوخت هیبریدی بر پایه نانو ذرات منگنزاکساید و گرافن اکساید در سوخت دیزل

دوره 15، شماره 4، خرداد 1402، صفحه 45-60

10.22034/jfnc.2023.395265.1344

سیدامیرحسین زمزمیان؛ محمد رضا واعظی جز؛ فریبا تاج آبادی؛ علی شه مرادی


گازسازی سوخت نفتی سنگین در یک گازساز جریان حامل

دوره 13، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 18-35

10.22034/jfnc.2020.105247

حمیدرضا فرشی فصیح؛ حجت قاسمی؛ حسن کریمی مزرعه شاهی