موضوعات = موتورهای احتراق داخلی
مطالعه عددی دینامیک فرایند اختلاط فرابحرانی در انژکتورهای پیچشی هم محور

دوره 15، شماره 4، خرداد 1402، صفحه 20-44

10.22034/jfnc.2023.393256.1343

عطاءاله پورمحمود؛ علیرضا شکرزاده دمیرچی؛ محمد فرشچی


بررسی تجربی تاثیر زمان پاشش سوخت ستان بالا بر عملکرد یک موتور احتراق دماپایین پاشش مستقیم

دوره 15، شماره 3، آبان 1401، صفحه 20-49

10.22034/jfnc.2022.364427.1333

سید ایمان پورموسوی کانی؛ جواد خادم؛ کامیار نیکزادفر؛ آنتونیو پائولو کارلوچی


بررسی پارامترهای احتراقی و آلودگی سوخت اتانول در یک موتور احتراق تراکمی دما پایین

دوره 11، شماره 3، آذر 1397، صفحه 65-77

محسن تیموری؛ بهرام بحری؛ فربد جهاندیده


مدل‌سازی اثر نانولوله‌های کربن اضافه شده به مخلوط سوخت دیزل-بیودیزل بر عملکرد و آلایندگی یک موتور دیزل با استفاده از شبکه عصبی

دوره 10، شماره 2، آبان 1396، صفحه 1-16

سید حسن حسینی؛ احمد تقی زاده علی سرایی؛ برات قبادیان؛ احمد عباس زاده مایوان


تعیین تجربی رژیم احتراقی مخلوط همگن در یک موتور اشتعال تراکمی

دوره 10، شماره 2، آبان 1396، صفحه 28-39

مرتضی فتحی؛ امید جهانیان؛ داود دومیری گنجی