موضوعات = آلایندگی حاصل از احتراق
حذف سوخت مایع و کاهش مصرف انرژی با بهینه سازی عملکرد احتراقی کلساینر سیمان به وسیله شبیه سازی عددی

دوره 13، شماره 4، دی 1399، صفحه 97-115

10.22034/jfnc.2020.121938

مجید آقایاری؛ حسین عشینی؛ عباس احسانی؛ محمد شهسواری؛ همایون افشار؛ سید محمد طباطبایی؛ حسن نیک پی


بررسی تاثیر افزودن نانوکامپوزیت Al2O3-SiO2 به سوخت بیودیزل-دیزل بر روی عملکرد و آلایندگی یک موتور دیزلی

دوره 13، شماره 2، تیر 1399، صفحه 25-39

مریم جبرئیلی؛ راضیه پوردربانی؛ بهمن نجفی؛ علی نعمت اله زاده


تخمین میزان آلاینده‌های NOx در یک محفظه احتراق توربین گاز صنعتی با روش شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ و مدل‌سازی شبکه رآکتور

دوره 11، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 91-117

محمدعلی سرودی؛ سارا منتظری نژاد؛ احسان ملاحسن زاده؛ سجاد رضایت؛ محمد شهسواری


پیش‌بینی آلاینده CO در یک محفظه احتراق توربین گاز به کمک مدل احتراقی نرخ محدود اضمحلال گردابه

دوره 10، شماره 3، بهمن 1396، صفحه 33-49

محمد شهسواری؛ محمدعلی سرودی؛ موسی یزدانی؛ سارا منتظری نژاد؛ یوسف باقری


بهینه سازی متغیرهای عملکرد و آلایندگی موتور دیزل با استفاده از سوخت دیزل – روغن الکل به کمک روش سطح پاسخ

دوره 10، شماره 3، بهمن 1396، صفحه 93-104

سید محمد صفی الدین اردبیلی؛ حسن ذکی دیزجی؛ محمد جواد شیخ داودی