کلیدواژه‌ها = Emission
بهینه سازی نسبت EGR، نسبت سوخت بیودیزل و شرایط کاری یک موتور دیزل با روش RSM

دوره 10، شماره 3، بهمن 1396، صفحه 15-32

فرزاد جلیلیان تبار؛ غلامحسن نجفی


Investigation ofthe Effects of Oxygenate and Nitrate Component Additives on Physico-Chemical Properties and Exhaust Emission of Diesel Fuel

دوره 1، شماره 2، تیر 1387

وحید پیروزفر؛ عبدالصمد زرین قلم مقدم؛ فتح اله امی؛ محمد رضا امیدخواه