کلیدواژه‌ها = محفظه احتراق
بررسی تبخیر اکسید کننده پاشش شده از انژکتور فشاری – پیچشی در محفظه احتراق در شرایط فشار پایین

دوره 14، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 95-116

10.22034/jfnc.2021.250402.1248

محمدرضا مراد؛ روزبه خداوردیان؛ محمدرضا جهان نما؛ علیرضا رمضانی؛ آزاده کبریایی


بررسی عددی اثر سطوح مختلف ناهمگنی بر طول شعله آشفته در محفظه احتراق

دوره 13، شماره 2، تیر 1399، صفحه 73-88

سیدمحمدمهدی ثابت؛ سید عبدالمهدی هاشمی


بررسی آزمایشگاهی اثر ابعاد گرد زغال در انفجار مخلوط گرد زغال و متان

دوره 13، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 81-97

فرهنگ سرشکی؛ حدیث مرادی؛ محمد عطایی؛ محسن نظری


مطالعه تجربی توزیع دمای محفظه احتراق استوانه‌ای در شرایط اتمسفریک

دوره 11، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 51-67

بنیامین کنکاشور؛ صادق تابع جماعت؛ مسعود عیدی عطارزاده؛ محمدرضا سادات اخوی؛ مجید آقایاری


طراحی آزمونگر محفظه احتراق توربین گاز و آزمایش محفظه نمونه در شرایط اتمسفریک

دوره 10، شماره 1، تیر 1396، صفحه 87-104

امیرحسین عظیمی؛ مسعود عیدی عطارزاده؛ صادق تابع جماعت؛ عباس عونی؛ صالحه ذهاب؛ محمدمهدی بال‌زده؛ بنیامین کنکاش‌ور؛ مجید آقایاری


پیش ­بینی خاموشی رقیق در یک موتور توربینی با استفاده از پارامتر بارگذاری

دوره 9، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 99-118

احسان بهزاد؛ جاماسب پیرکندی؛ مهدی جهرمی؛ مصطفی محمودی