کلیدواژه‌ها = احتراق
بررسی اثر شتاب گریز از مرکز بر روی سرعت انتشار جبهه شعله در احتراق پیش-آمیخته

دوره 14، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 100-122

10.22034/jfnc.2022.314576.1293

علیرضا مستوفی زاده؛ قاسم مشیر؛ مهرداد بزاززاده


مطالعه تجربی و شبیه‌سازی سه‌بعدی کوره‌ دوار ریخته‌گری چدن با یک مشعل گازسوز

دوره 14، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-19

10.22034/jfnc.2021.264765.1256

بهزاد بایراملو؛ سید محمد میرنجفی زاده؛ رحمت ستوده قره باغ


بررسی آزمایشگاهی اثر سوخت (HHO_CNG) بر عملکرد موتور پایه بنزین سوز

دوره 13، شماره 3، مهر 1399، صفحه 121-135

صمد جعفرمدار؛ پوریا مجیدی


بررسی عددی پدیده دوده در یک موتور اشتعال تراکمی

دوره 11، شماره 3، آذر 1397، صفحه 47-64

علی نصیری طوسی؛ عطیه صفایی عرشی


شبیه‌سازی فرآیند احتراق موتور دیزلی MTI4.244 به منظور بررسی امکان ارتقاء توان و کاهش آلاینده‌های آن

دوره 8، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 93-110

حسن حبیبی؛ رحیم خوشبختی سرای؛ علیرضا گیمه چی؛ مجتبی سیابی


بهینه سازی پارامترهای الگوریتم ژنتیک برای تعیین ضرایب مدل سینتیکی احتراق متان و هوا

دوره 7، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 1-16

سید مهدی هدایت زاده؛ محمد سلطانیه؛ اسماعیل فاتحی فر؛ امیر حیدری نسب؛ محمدرضا جعفری نصر


مطالعه عددی و تجربی مشعل ترکیبی متخلخل-شعله آزاد و مقایسه آن با مشعل متخلخل

دوره 5، شماره 2، تیر 1391

سید عبدالمهدی هاشمی؛ مجید نیکفر؛ مصطفی خسروی الحسینی