نویسنده = مردانی، امیر
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه عددی خنک‌کاری فیلمی در یک رانشگر فضایی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-24

10.22034/jfnc.2020.109376

امیر مردانی؛ امیر آقابیگی؛ محمدرضا معدنی؛ علیرضا رمضانی


4. شبیه‌سازی عددی اختلاط و احتراق در شرایط فوق ‌بحرانی در محفظه مدل

دوره 9، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 95-120

احسان بارانی؛ امیر مردانی