نویسنده = عابدی نژاد، محمد صادق
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر سازوکار شیمیایی شعله بر مشخصه‌های احتراقی در یک محفظه احتراق مدل توربین گاز

دوره 9، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 71-94

فرزاد بازدیدی تهرانی؛ سجاد میرزایی؛ محمد صادق عابدی نژاد


2. تحلیل تأثیر توزیع هوای متغیر بر جریان واکنشی محفظه احتراق مدل توربین گاز

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 13-32

فرزاد بازدیدی طهرانی؛ حسین یزدانی احمد آبادی؛ محمد صادق عابدی نژاد