نویسنده = علی پور، علیرضا
تعداد مقالات: 6
6. بررسی تأثیر مکانیزم ‌شیمیایی در پیش‌بینی آلاینده NOxبا روش کاهش انتخابی غیرکاتالیستی

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 61-77

مسعود شفا؛ کیومرث مظاهری؛ علیرضا علی‌پور