نویسنده = جعفری نصر، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بهینه سازی پارامترهای الگوریتم ژنتیک برای تعیین ضرایب مدل سینتیکی احتراق متان و هوا

دوره 7، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-16

سید مهدی هدایت زاده؛ محمد سلطانیه؛ اسماعیل فاتحی فر؛ امیر حیدری نسب؛ محمدرضا جعفری نصر