نویسنده = هادی پاسدار شهری
بررسی دقت مدل‏های زیرشبکه در مدل‏سازی آتش چرخان درونی توسط روش شبیه ‏سازی گردابه‏ های بزرگ

دوره 13، شماره 2، تیر 1399، صفحه 41-56

محمد صفرزاده؛ قاسم حیدری نژاد؛ هادی پاسدار شهری


بررسی اثر عدد چرخش و بازچرخش گازهای خروجی از دودکش در شبیه‌سازی عددی مشعل‌ دوگانه‌سوز نیروگاهی رایج

دوره 10، شماره 1، تیر 1396، صفحه 25-45

احسان محمدیان اصفهانی؛ کیومرث مظاهری؛ هادی پاسدار شهری