نویسنده = محمد فرشچی
بررسی اثر ابعاد هندسی پاشنده بر عملکرد محفظه احتراق رانشگر دومولفه‌ای

دوره 13، شماره 4، دی 1399، صفحه 63-78

10.22034/jfnc.2020.121936

مسعود عیدی عطارزاده؛ محمد فرشچی؛ عطیه سرآبادانی؛ حامد خسروبیگی؛ غزال داورنیا؛ علیرضا رمضانی


شبیه سازی شعله‌ آرام پیش مخلوط جزئی با استفاده از FGM دو بعدی

دوره 12، شماره 4، دی 1398، صفحه 51-63

10.22034/jfnc.2019.101207

فاطمه چیتگرها؛ فتح اله امی؛ محمد فرشچی


بررسی عددی اثر دمای اولیه بر اشتعال در جریان بدون لایه برشی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 101-120

مسعود عیدی عطارزاده؛ صادق تابع جماعت؛ محمد فرشچی؛ محمود مانی


بررسی اثر دما بر اشتعال فواره متان-هوا با استفاده از روش شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ

دوره 9، شماره 2، آذر 1395، صفحه 1-19

مسعود عیدی عطارزاده؛ صادق تابع جماعت؛ محمود مانی؛ محمد فرشچی


بررسی تجربی پارامترهای عملکردی یک انژکتور پیچشی تک‌پایه

دوره 9، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 75-84

عطااله پورمحمود؛ مصطفی قربان حسینی؛ آزاده کبریایی؛ محمد فرشچی


شبیه­ سازی شعله­ نفوذی متان/ هیدورژن با استفاده از مدل‌های احتراقی فلیملت پایا و ناپایا

دوره 8، شماره 2، تیر 1394، صفحه 71-84

فاطمه چیتگرها؛ محسن دوازده امامی؛ محمد فرشچی


بررسی عددی اثر مقدار پیچش جریان بر احتراق پیش ­آمیخته کم ­پیچش

دوره 8، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 19-31

محمد حسین عرب نژاد؛ محمد شهسواری؛ محمد فرشچی


بررسی تأثیر نوسانات نسبت جرمی بر ساختار شعلة نفوذی آرام

دوره 4، شماره 1، فروردین 1390

فرهاد فتحیه؛ علی خصوصی؛ محمد فرشچی؛ اکبر غفوریان مرشد


پاسخ شعله پیش مخلوط Vشکل و Mشکل به تحریک آکوستیکی

دوره 3، شماره 2، تیر 1389

روزبه ریاضی؛ نگار نباتیان؛ محمد فرشچی


مطالعه تجربی اثر مارپیچ در ناحیه گذار شعله به تراک

دوره 3، شماره 1، فروردین 1389

مسعود عیدی ‌عطارزاده؛ محمد فرشچی؛ کاوه قربانیان