نویسنده = نجفی، بهمن
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تاثیر افزودن نانوکامپوزیت Al2O3-SiO2 به سوخت بیودیزل-دیزل بر روی عملکرد و آلایندگی یک موتور دیزلی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 25-39

مریم جبرئیلی؛ راضیه پوردربانی؛ بهمن نجفی؛ علی نعمت اله زاده


3. تاثیر بیودیزل تولید‌شده از میکروجلبک بر متغیرهای عملکرد و آلایندگی یک موتور دیزل پاشش غیرمستقیم

دوره 4، شماره 2، تابستان 1390

بهمن نجفی؛ مهدی ترکیان؛ محمدامین حجازی؛ امیرعلی زمزمیان