نویسنده = ممهدی هروی، حمید
تعداد مقالات: 5
1. تعیین سرعت شعله آرام پیش آمیخته سوختهای گازی به روش شار حرارتی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392

نیما طینتی؛ مسعود ندافیان بجستانی؛ حمید ممهدی هروی؛ جواد ابوالفضلی اصفهانی؛ کاظم بشیرنژاد


5. اندازه ­گیری آزمایشگاهی تاثیر متغیرهای مختلف بر بهره تولید دوده­ صنعتی

دوره 2، شماره 1، بهار 1388

کاظم بشیرنژاد؛ حمید ممهدی هروی؛ دانیال فلاح هروی؛ محمد مقیمان