نویسنده = حمید ممهدی هروی
تعیین سرعت شعله آرام پیش آمیخته سوختهای گازی به روش شار حرارتی

دوره 6، شماره 2، تیر 1392

نیما طینتی؛ مسعود ندافیان بجستانی؛ حمید ممهدی هروی؛ جواد ابوالفضلی اصفهانی؛ کاظم بشیرنژاد


اندازه ­گیری آزمایشگاهی تاثیر متغیرهای مختلف بر بهره تولید دوده­ صنعتی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1388

کاظم بشیرنژاد؛ حمید ممهدی هروی؛ دانیال فلاح هروی؛ محمد مقیمان