نویسنده = رحیم خوشبختی سرای
بررسی رفتار شعله گاز طبیعی در محفظه احتراق یک موتور اشتعال‌جرقه‌ای

دوره 10، شماره 1، تیر 1396، صفحه 59-74

جعفر پاشائی؛ رحیم خوشبختی سرای


شبیه‌سازی فرآیند احتراق موتور دیزلی MTI4.244 به منظور بررسی امکان ارتقاء توان و کاهش آلاینده‌های آن

دوره 8، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 93-110

حسن حبیبی؛ رحیم خوشبختی سرای؛ علیرضا گیمه چی؛ مجتبی سیابی


مطالعه پارامتری تأثیر افزایش مقدار سوخت دیزل در موتورهای دوگانه‌سوز تحت شرایط بارهای جزئی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 17-34

سید محمد موسوی؛ رحیم خوشبختی سرای؛ کامران پورقاسمی؛ امین مقبولی


توسعه یک مدل کنترلی برای پیش بینی زمان احتراق در موتورهای HCCI

دوره 6، شماره 2، تیر 1392

ساسان اکبرپور؛ رحیم خوشبختی سرای؛ مهدی میرزایی؛ وحید محمدی؛ قاسم سلیمانی


فرایند کاهش مکانیزم خودکار به منظور مدلسازی احتراق در یک موتور HCCI با سوخت گاز طبیعی و هپتان نرمال

دوره 6، شماره 1، فروردین 1392

وحید محمدی؛ رحیم خوشبختی سرای؛ امیر کارگر امجد؛ کیوان بهلولی


تحلیل اگزرژی یک موتوردیزلی با استفاده از مدل احتراق چندمنطقه ای

دوره 6، شماره 1، فروردین 1392

سمیه پارسا؛ رحیم خوشبختی سرای؛ صمد جعفرمدار؛ رضا اکبرپور قیاسی؛ یحیی عجبشیرچی


 مطالعه­ تجربی زمان تاخیر اشتعال یک موتور دیزل با استفاده از مخلوط سوخت‌های بیودیزل و دیزل

دوره 2، شماره 1، فروردین 1388

محمدرضا سعیدی نیچران؛ برات قبادیان؛ تیمور توکلی؛ رحیم خوشبختی سرای