نویسنده = فتح اله امی
مطالعه عددی رژیم‌های مختلف شعله در اسپری جریان متقابل آرام

دوره 14، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 29-46

10.22034/jfnc.2021.230030.1217

مراد هواسی؛ فتح اله امی؛ فاطمه چیتگرها


شبیه سازی شعله‌ آرام پیش مخلوط جزئی با استفاده از FGM دو بعدی

دوره 12، شماره 4، دی 1398، صفحه 51-63

10.22034/jfnc.2019.101207

فاطمه چیتگرها؛ فتح اله امی؛ محمد فرشچی


طراحی، شبیه ­سازی عددی و آزمایش یک انژکتور گریز از مرکز با ورودی­ های مماسی

دوره 7، شماره 2، تیر 1393، صفحه 97-110

سید مصطفی حسینعلی پور؛ حدیثه کریمائی؛ فتح اله امی


Investigation ofthe Effects of Oxygenate and Nitrate Component Additives on Physico-Chemical Properties and Exhaust Emission of Diesel Fuel

دوره 1، شماره 2، تیر 1387

وحید پیروزفر؛ عبدالصمد زرین قلم مقدم؛ فتح اله امی؛ محمد رضا امیدخواه