نویسنده = سید علی جزایری
پیش‌بینی دمای گازهای خروجی در موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن با کمک الگوی چند‌ناحیه‌ای

دوره 7، شماره 2، تیر 1393، صفحه 31-47

محسن نازک تبار؛ سید علی جزایری؛ امید جهانیان


شبیه­ سازی احتراق در موتور تزریق مستقیم با استفاده از محیط متخلخل

دوره 5، شماره 1، فروردین 1391

آرش محمدی؛ علی جزایری؛ مسعود ضیا بشرحق