نویسنده = جعفرمدار، صمد
تعداد مقالات: 5
1. بررسی آزمایشگاهی اثر سوخت (HHO_CNG) بر عملکرد موتور پایه بنزین سوز

دوره 13، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 121-135

صمد جعفرمدار؛ پوریا مجیدی


2. تحلیل اگزرژی یک موتوردیزلی با استفاده از مدل احتراق چندمنطقه ای

دوره 6، شماره 1، بهار 1392

سمیه پارسا؛ رحیم خوشبختی سرای؛ صمد جعفرمدار؛ رضا اکبرپور قیاسی؛ یحیی عجبشیرچی


3. بررسی تأثیر بیودیزل روغن پسماند و خاک رنگبر بر عملکرد و آلایندگی موتور دیزل

دوره 5، شماره 2، تابستان 1391

نوید پوروثوقی؛ علی‏محمد نیکبخت؛ صمد جعفرمدار؛ میثم طباطبائی؛ سید امیرحسین گلی؛ علی‏اکبر حبیب‏نیا؛ محسن پاکزاد