نویسنده = برات قبادیان
بررسی اثرات زیست محیطی تولید بیواتانول از ضایعات سیب زمینی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 36-49

10.22034/jfnc.2020.105925

علی متولی؛ میلاد تیموری؛ برات قبادیان؛ غلامحسن نجفی


بهینه سازی فرآیند تولید بیودیزل از روغن کلزای غیرخوراکی با استفاده از روش سطح پاسخ

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-13

سارا الماسی؛ غلامحسن نجفی؛ برات قبادیان


پیش بینی و بهینه سازی برخی ویژگی های بیودیزل پالم با استفاده از خواص دی الکتریک به روش سطح پاسخ

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 15-27

محمد زارعین؛ محمدهادی خوش تقاضا؛ برات قبادیان؛ حسین عامری مهابادی


بهینه سازی فرآیند تولید بیوروانکار از بیودیزل کلزای غیرخوراکی به کمک روش سطح پاسخ

دوره 11، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1-18

سارا الماسی؛ برات قبادیان؛ غلامحسن نجفی


 مطالعه­ تجربی زمان تاخیر اشتعال یک موتور دیزل با استفاده از مخلوط سوخت‌های بیودیزل و دیزل

دوره 2، شماره 1، فروردین 1388

محمدرضا سعیدی نیچران؛ برات قبادیان؛ تیمور توکلی؛ رحیم خوشبختی سرای


بررسی آلاینده ­های یک موتور اشتعال جرقه ­ای با استفاده از گازول

دوره 1، شماره 1، فروردین 1387

مصطفی کیانی ده کیانی؛ برات قبادیان؛ هادی رحیمی؛ غلامحسن نجفی


تاثیر ترکیب سوخت‌های دیزل و بیودیزل حاصل از پسماند روغن‌های خوراکی در عملکرد موتور اشتعال تراکمی CI

دوره 1، شماره 1، فروردین 1387

علی زنوزی؛ برات قبادیان؛ تیمور توکلی؛ مهدی فیض اله نژاد؛ حسین باقر‏پور