نویسنده = صادق تابع جماعت
مطالعه تجربی احتراق مخلوط آمونیاک-متان در محفظه احتراق میکروتوربین گازی

دوره 15، شماره 3، آبان 1401، صفحه 120-138

10.22034/jfnc.2023.386973.1341

میلاد باستانی؛ صادق تابع جماعت؛ حسین عشینی


مطالعه تجربی تشکیل هسته خوداشتعالی تصادفی در جت

دوره 14، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-18

10.22034/jfnc.2022.316312.1295

سعیدرضا زادسیرجان؛ صادق تابع جماعت؛ مسعود عیدی عطارزاده


مطالعه تجربی توزیع دمای محفظه احتراق استوانه‌ای در شرایط اتمسفریک

دوره 11، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 51-67

بنیامین کنکاشور؛ صادق تابع جماعت؛ مسعود عیدی عطارزاده؛ محمدرضا سادات اخوی؛ مجید آقایاری


بررسی عددی اثر دمای اولیه بر اشتعال در جریان بدون لایه برشی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 101-120

مسعود عیدی عطارزاده؛ صادق تابع جماعت؛ محمد فرشچی؛ محمود مانی


طراحی آزمونگر محفظه احتراق توربین گاز و آزمایش محفظه نمونه در شرایط اتمسفریک

دوره 10، شماره 1، تیر 1396، صفحه 87-104

امیرحسین عظیمی؛ مسعود عیدی عطارزاده؛ صادق تابع جماعت؛ عباس عونی؛ صالحه ذهاب؛ محمدمهدی بال‌زده؛ بنیامین کنکاش‌ور؛ مجید آقایاری


بررسی اثر دما بر اشتعال فواره متان-هوا با استفاده از روش شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ

دوره 9، شماره 2، آذر 1395، صفحه 1-19

مسعود عیدی عطارزاده؛ صادق تابع جماعت؛ محمود مانی؛ محمد فرشچی