دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 21، زمستان 1396 
1. تولید بیودیزل از روغن ضایعات ماهی به کمک ترکیب همزن مکانیکی و ریزموج

صفحه 1-14

ندا یاری؛ مصطفی مصطفایی؛ لیلا ندرلو؛ سید محمد صفی الدین اردبیلی


3. پیش‌بینی آلاینده CO در یک محفظه احتراق توربین گاز به کمک مدل احتراقی نرخ محدود اضمحلال گردابه

صفحه 33-49

محمد شهسواری؛ محمدعلی سرودی؛ موسی یزدانی؛ سارا منتظری نژاد؛ یوسف باقری