بررسی اثرات تغییر دما و فشار هوای ورودی بر عملکرد و آلایندگی موتورهای اشتعال تراکمی با واکنش­های کنترل­ شده

نویسندگان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

در این مقاله، به بررسی تاثیرات تغییر دما و فشار هوای ورودی بر عملکرد احتراق موتورهای اشتعال تراکمی با واکنش­ های کنترل­ شده می­پردازیم. احتراق در موتورهای اشتعال تراکمی با واکنش­های کنترل­شده، که با استفاده از تغییر در میزان واکنش ­پذیری مخلوط سوخت و هوا در داخل محفظه سیلندر کنترل می­شود، می­تواند تحت تاثیر تغییر شرایط اولیه موتور، وضعیت عملکردی آن ازقبیل تولید آلاینده­ های اکسیدهای نیتروژن، شدت کوبش و وضعیت احتراق عادی آن تغییر کند. بدین منظور نقاط کاری مختلفی از موتور در سرعت­های 1300 تا 3100 دور بر دقیقه با تغییر نسبت سوخت­های ایزواکتان به هپتان نرمال در مقدار کل سوخت 60 و 100 میلی­گرم انتخاب شده و تغییرات دمای هوای ورودی از 20- تا 60 درجه سانتی­گراد و همچنین فشار هوای ورودی از 30 تا 60 کیلوپاسکال بررسی شده است. پایین ­بودن آلاینده­ اکسیدهای نیتروژن و حد استاندارد قرارگرفتن شدت کوبش و بالابودن بازده ناخالص موتور معیارهایی برای احتراق مناسب در این نوع از موتورهاست؛ لذا در این تحقیق به­ دنبال نقاطی از احتراق مناسب هستیم. در این مقاله، بررسی کاملی از وضعیت عملکرد موتور انجام شده و نقاطی که با تغییر فشار و دمای هوای ورودی باعث به ­وجودآمدن احتراق مناسب می­شوند به­ نمایش درآمده است.

کلیدواژه‌ها