مطالعه عددی تاثیر استفاده از ریزسوراخ­ها برای انژکتور موتور دیزل سواری روی خصوصیات افشانه سوخت

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

مصرف و آلایندگی کم موتورهای دیزل، امروزه، آن­ها را برای کاربرد خودروهای سواری مناسب کرده است و مفاهیم مختلفی برای بهبود شکل­ گیری مخلوط، که نقش مهمی در بهبود بازده احتراق و کاهش مصرف سوخت دارد، ارائه شده است. یکی از این مفاهیم استفاده از ریزسوراخ های گروهی است. در صورت استفاده از ریزسوراخ ها برای انژکتور موتور دیزل، مشخصه های قطره ­سازی سوخت بسیار بهبود خواهد یافت که از این حیث تأثیر بسزایی در بالابردن کیفیت مخلوط سوخت و هوای تشکیل­ شده خواهد داشت و به ­تبع آن، آلایندگی ایجادشده نیز به مقدار زیادی کاهش خواهد یافت. در این تحقیق نیز، تأثیر استفاده از این نوع سوراخ ها برای نازل انژکتور موتور دیزل به روش عددی و با استفاده از نرم­ افزار AVL fire مطالعه شده است. برای شبیه­ سازی، ابتدا الگوهای مربوط به شبیه­ سازی برخورد، ایجاد و گسترش ریزقطره­ ها و شرایط مرزی موجود در نرم­ افزار با استفاده از داده­ های تجربی کارهای مشابه صحه­ گذاری شده و سپس تأثیر افزایش زاویۀ بین ریزسوراخ­ ها در مشخصه­ های افشانه نظیر عمق نفوذ، قطر متوسط قطرات و مقدار جرم تبخیرشده در دو نوع چیدمان سوراخ های یک­ صفحه­ ای (α) و دوصفحه­ ای (β) بررسی شده است. نتایج شبیه­ سازی ­ها نشان داد در افشانه با ریزسوراخ گروهی، با افزایش زاویۀ بین دو سوراخ، مقدار عمق نفوذ و جرم تبخیرشده افشانه افزایش و قطر ریزقطرات کاهش می­ یابد.

کلیدواژه‌ها